تبلیغات
<گروه جوان و فرهنگ>

ابزار ساخت این گالری

آپارات

آقای روح الله کمانی (گوینده)

آپارات

اینجاشب نیست4

از جلو سمت راست:آقای سیروس رجبی (تهیه کننده)،آقای حسین قدیمی(ارتباطات) ؛ عقب ازسمت راست:آقای حسین رضاعباسی(گوینده شیفت)،،آقای سعیدپورمحمودی(گوینده)،آقای مهدی استاداحمد(سردبیر)

اینجاشب نیست4

اینجاشب نیست5

از راست:آقای ابوالفضل اینانلو(گوینده)،آقای سیروس رجبی(تهیه کننده و سردبیر)،آقای عبدالعلی قاسمی(کارشناس برنامه)،آقای مسعودفهیمی(صدابردار)،آقای حسین قدیمی(ارتباطات)

اینجاشب نیست5

اینجاشب نیست6

از راست جلو:آقای سیروس رجبی(تهیه کننده)،آقای حسن اسماعیل پور(گوینده)،آقای سجادشهرابی(گوینده بازیگر)،آقای فرزادمحمدی راد(صدابردار)؛عقب از سمت راست:آقای حسن صنوبری(سردبیر)،آقای حسین رضا عباسی(گوینده شیفت)،آقای حسن معین(ارتباطات)

اینجاشب نیست6

کافه رادیو1

آقای مهران دوستی(گوینده)

کافه رادیو1

gdl.rozblog.comgdl.rozblog.com