تبلیغات
<گروه جوان و ورزش>

ابزار ساخت این گالری

برنامه چهار چهار دو

از راست جلو:آقای حسن اسماعیل پور(گوینده)،آقای پیمان طالبی(گوینده)؛عقب از راست:آقای حسن معین(ارتباطات)،آقای محمد امینی(سردبیر)،خانم سولماز ادیبی(تهیه کننده)،آقای محسن کریمی(صدابردار)

برنامه چهار چهار دو

برنامه چهار چهار دو

پاتوق شبانه2

خانم عرفانیان(سردبیر)

پاتوق شبانه2

آقای سعید خورسندی(گوینده)

gdl.rozblog.comgdl.rozblog.com