تبلیغات

اولین جوانه جشنواره سوم


خانم فائزه جمشیدی اولین جوانه ی جشنواره ی سوم جوانه

اولین اثر دریافتی در جشنواره جوانه به نام خانم فائزه جمشیدی برای اثری که در بخش آنونس به جشنواره ارسال کرده است ثبت شد.

به این ترتیب سومین جشنواره جوانه آغاز شد

خانم جمشیدی به زودی با شرکت در برنامه رادیو جوانه از ساخت آنونس خود خواهد گفت

 گفتنی است بخش ارسال آثار سایت روز سی و یکم مرداد ماه ساعت 23 برای آزمایش باز شد اما

آثاری که از ساعت 24 روز یکم شهریور دریافت شده مورد داوری قرار می گیرد.

در عین حال در پایان 18 امین ساعت دریافت آثار صدمین اثر هم دریافت شد.

هزارمین اثر نیز مانند اولین اثر از امتیاز های تشویقی برخوردار خواهد بود.منبع:سایت جشنواره بین المللی جوانه
javanefestival.ir


طراح قالب Gdl.Rozblog.Com