تبلیغات

استقبال توفانی ارسال آثار در روزهای آغازیناستقبال توفانی از جوانه
در روزهای آغازین


جوانه خبر: سومین جشنواره بین المللی جوانه در آغاز دور جدید فعالیت خود و در اولین روزهای دریافت آثار

از سوی مخاطبین با استقبال بسیار خوبی رو برو شده است.

بر اساس آمار دریافتی از دبیرخانه جشنواره، آثار دریافتی نسبت روز مشابه در سال گذشته جهش بسیار خوبی داشته است.
منبع:سایت جشنواره بین المللی جوانه
javanefestival.ir

طراح قالب Gdl.Rozblog.Com