تبلیغات

هدیه ای ویژه برای شرکت در جوانه
خبر ویژه برای دوستداران شبکه جوان

ارسال هدیه ی ویژه برای شرکت کنندگان در سومین جشنواره بین المللی جوان و رادیو – جوانه

این هدیه ی ویژه، فقط برای کسانی است که در مهلت ارسال آثار( 1 شهریور تا 1 آبان 1392)

در یکی از بخش های جشنواره شرکت و حداقل یک اثر ارسال نموده اند.


شما هم می توانید برای دریافت این هدیه ی ویژه سریع تر آثار خود را برای ما ارسال کرده
و هدیه ی ما را از طریق آدرس ایمیل خود دریافت کنید

منبع:سایت جشنواره بین المللی جوانه
javanefestival.ir


طراح قالب Gdl.Rozblog.Com