تبلیغات

شورای سیاست گذاری به دنبال تمدید مهلت زمان دریافت آثارشورای سیاست گذاری جشنواره جوانه روز دوشنبه برای تمدید زمان دریافت آثار تصمیم گیری می کند

به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره بین المللی جوانه با توجه به درخواست های بیشمار مخاطبان شبکه جوان که علاقمند به شرکت در جشنواره هستند

شورای سیاست گذاری جشنواره تصمیم به بررسی این درخواست ها گرفت و به گفته دبیر  اجرایی این جشنواره جلسه ای فوق العاده

جهت بررسی امکان تمدید زمان دریافت آثار برگزار خواهد شد. حمید رضا افتخاری دراین خصوص گفت : زمان دریافت آثار در بخش بین الملل تا 10 آبان است

اما زمان دریافت آثار سایر بخش ها اول آبان به پایان می رسد با اینحال با توجه به درخواست های زیادی که به دبیرخانه رسیده است

مبنی بر تمید زمان دریافت آثار مقرر شد روز دوشنبه جلسه فوق العاده ای در این خصوص تشکیل شود

وی در ادامه به استقبال زیاد از جشنواره سوم اشاره کرد و گفت : در فاصله 4 روز تا پایان دریافت آثار

تقریبا به اندازه سال گذشته اثر دریافت کرده ایم و این در حالی است که معمولا روز های آخر دریافت آثار تعداد اثر بیشتری به دستمان می رسد

افتخاری درباره بخش بین الملل هم افزود: نتیجه از آنچه فکر می کردیم متفاوت تر است
منبع:سایت جشنواره بین المللی جوانه
javanefestival.ir

طراح قالب Gdl.Rozblog.Com