تبلیغات

جوانه تمدید شد


شورای سیاست گذاری جشنواره جوانه پس از بحث و بررسی در خصوص امکان تمدید

زمان دریافت آثار جشنواره جوانه موافقت کرد زمان دریافت آثار تا ساعت 24 روز سی ام آبان تمدید شود.

به گزارش ستاد خبری جشنواره جوانه و دبیر اجرایی جشنواره دلیل اصلی تمدید زمان دریافت آثار را درخواست بیش از حد مخاطبان شبکه

عنوان کرد و گفت : مخاطبان سرمایه اصلی شبکه هستند و حتما باید به نظر آنها توجه شود

افتخاری افزود: دلیل دیگری که اعضا را متقاعد کرد زمان دریافت آثار تمدید شود در پیش بودن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان

امام حسین (ع) بود که فرصت مناسبی است برای ساخت برنامه در حوزه جوان و معنویت که موضوع بخش ویژه جشنواره است

دبیر اجرایی جشنواره در پایان گفت: تغییر زمان دریافت آثار باعث شد تا زمان داوری و در نتیجه زمان برگزاری مراسم اختتامیه

نیز تغییر کند. با احتمال زیاد اختتامیه اوایل اسفند ماه یا پایان فروردین 93 برگزار خواهد شد.

 منبع:سایت جشنواره بین المللی جوانه
javanefestival.irطراح قالب Gdl.Rozblog.Com